Tag Archives for " troškovi postupka i spor koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete "

Odlučivanje o troškovima postupka u sporu koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o troškovima postupka u sporu koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete

Prilikom odlučivanja o troškovima postupka kod sporova koji se odnose na naknadu nematerijalne štete sud nije vezan visinom postavljenog tužbenog zahteva, što znači da kod ovih sporova dolazi do odstupanja u primeni opšte odredbe člana 153. stav 2. ZPP, već se smatra da čim stranka uspe makar i delimično sa tužbenim zahtevom njoj pripada u celosti iznos naknade parničnih troškova prema visini dosuđene naknade.