Tag Archives for " prekid parničnog postupka i podneta krivična prijava "

Prekid parničnog postupka i podneta krivična prijava

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i podneta krivična prijava

Ako je tužilja podnela tužbu protiv tuženika za utvrđenje poništaja rešenja o prestanku radnog odnosa, a tuženik je podneo krivičnu prijavu protiv tužioca nadležnom Javnom tužiocu, nema mesta prekidu parničnog postupka a po predlogu tuženika.