Tag Archives for " dozvoljenost žalbe "

Odricanje od prava na žalbu

PROCESNO PRAVO

Odricanje od prava na žalbu

Stranka može da se odrekne prava na žalbu od trenutka kad je presuda objavljena.

Primena odredaba samo u redovnom postupku

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Primena odredaba samo u redovnom postupku

Nepravilno je prvostepeni sud u konkretnom slučaju primenio odredbu člana 468. ZKP kojim članom je propisana shodna primena odredaba o žalbi protiv prvostepene presude na postupak po žalbi protiv rešenja, ali ne i u skraćenom krivičnom postupku.

Sporazum o priznanju krivičnog dela i dozvoljenost žalbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivičnog dela i dozvoljenost žalbe

Ukoliko ne postoji izričito zakonom propisan razlog za izjavljivanje žalbe protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela, izjavljena žalba će se odbaciti kao nedozvoljena.