Tag Archives for " povlačenja tužbe nakon vansudskog sporazuma "

Troškovi parničnog postupka posle povlačenja tužbe nakon vansudskog sporazuma

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka posle povlačenja tužbe nakon vansudskog sporazuma

Kada su stranke postigle dogovor i sporazumele se o deobi imovine, onda je nakon povlačenja tužbe pravilna odluka suda da svaka stranka snosi svoje troškove postupka.