Naknada nematerijalne štete zbog mana na uličnom trotoaru

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog mana na uličnom trotoaru

Kada je tužilac kao pešak na trotoaru nogom zakačio armaturu koja je virila iz betona i zadobio telesne povrede, postoji odgovornost tuženika – Grada Užica za isplatu naknade nematerijalne štete i nema doprinosa tužioca u nastanku štetnog događaja shodno članu 192. ZOO.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)