Tag Archives for " renta "

Naknada štete u obliku rente zbog smanjenja radne sposobnosti

RADNO PRAVO

Naknada štete u obliku rente zbog smanjenja radne sposobnosti

Naknada u obliku rente ne dosuđuje se zato što je smanjena radna sposobnost, već zbog zarade koju oštećeni ne može da ostvaruje zbog smanjene radne sposobnosti (potpune ili delimične nesposobnosti za rad).

Zastarelost novčane rente prema poslodavcu učinioca krivičnog dela

PROCESNO PRAVO

Zastarelost novčane rente prema poslodavcu učinioca krivičnog dela

O zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom presuđuje se samo u slučajevima kada je tužbeni zahtev usmeren prema počiniocu krivičnog dela kojim je šteta prouzrokovana, dakle samo u odnosu na štetnika, dok u slučaju kada je tuženo preduzeće u kome je radio štetnik, odgovara se za štetu shodno članu 173. ZOO, te se na tuženo preduzeće ne može primeniti rok zastarelosti iz člana 377. ZOO, već rok iz člana 376. stav 1. ZOO.