Zasnivanje presude na izjavi svedoka saradnika

USTAVNO PRAVO

Zasnivanje presude na izjavi svedoka saradnika

Ukoliko se osuđujuća presuda zasniva samo na izjavi svedoka saradnika, to ne predstavlja automatski povredu prava na pravično suđenje, a za ocenu da li je suđenje bilo pravično, ili nije, bitno je u kojoj je meri sud podvrgao takav iskaz ozbiljnoj proveri i da li je nesumnjivo utvrdio njegovu verodostojnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)