Predaja državine između bivšeg vlasnika kome je u postupku restitucije vraćena imovina i faktičkog držaoca nepokretnosti kao obveznika vraćanja imovine u državinu bivšem vlasniku

STVARNO PRAVO

Predaja državine između bivšeg vlasnika kome je u postupku restitucije vraćena imovina i faktičkog držaoca nepokretnosti kao obveznika vraćanja imovine u državinu bivšem vlasniku

Zakupac nepokretnosti koja je predmet vraćanja po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ima pravo da koristi nepokretnost za obavljanje svoje delatnosti, ali ne duže od tri godine od izvršnosti rešenja o vraćanju imovine, s tim što se bivši vlasnik i obveznik vraćanja mogu i drukčije sporazumeti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)