Tag Archives for " prigovor trećeg lica "

PRIGOVOR TREĆEG LICA

OGLEDI

IZVRŠNO PRAVO

UDK: 340.134:347.952(497.11)
COBISS.SR-ID 57549577

PRIGOVOR TREĆEG LICA
* Dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Republike Srbije.

Rezime: Treće lice u izvršnom postupku može intervenisati, kada posledice ovog postupka direktno pogađaju njegova prava, i to tako što će do okončanja samog postupka tražiti da se izvršenje na određenom predmetu utvrdi nedozvoljenim. Nedozvoljenost izvršenja treće lice može tražiti putem izlučnog prigovora ili podnošenjem tužbe i pokretanjem parničnog postupka. Cilj izlučnog prigovora i tužbe je da spreče sprovođenje izvršenja na pokretnoj ili nepokretnoj stvari na kojoj treće lice ima pravo koje može predstavljati prepreku da se to izvršenje sprovede. Treće lice ima mogućnost da predloži odlaganje izvršenja, kada podnese prigovor da se izvršenje na nekom predmetu izvršenja proglasi nedozvoljenim. Javni izvršitelj tada može odložiti izvršenje, samo jednom u toku izvršnog postupka, ako treće lice dokazuje svoje pravo pravnosnažnom odlukom ili javnom ili po zakonu overenom ispravom. Stvarno pravo nije jedino pravo na strani trećeg lica koje sprečava izvršenje, već može biti i neko pravo poput obligacionog i drugih, te je dužnost suda ili javnog izvršitelja da oceni u konkretnom slučaju da li pravo trećeg lica sprečava izvršenje.
Ključne reči: prigovor trećeg lica, nedozvoljenost izvršenja, odlaganje izvršenja.

Prigovor protiv rešenja javnog izvršitelja kojim je odbijen prigovor radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja na predmetu izvršenja

USTAVNO PRAVO

Prigovor protiv rešenja javnog izvršitelja kojim je odbijen prigovor radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja na predmetu izvršenja

Ustavnopravno je neprihvatljiva pravna ocena veća izvršnog suda o nedozvoljenosti prigovora protiv rešenja javnog izvršitelja kojim je odbijen prigovor trećeg lica radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja na predmetu izvršenja.

Pravo koje sprečava izvršenje

PROCESNO PRAVO

Pravo koje sprečava izvršenje

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje, može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim.