Tag Archives for " vraćanje imovine ili obeštećenje "

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

U situaciji kada je podržavljenje imovine izvršeno aktom nadležnog organa, pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti, ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.

Pravo stranog državljanina na vraćanje imovine ili obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo stranog državljanina na vraćanje imovine ili obeštećenje

Za ostvarenje prava stranog državljanina na vraćanje imovine ili obeštećenje nije dovoljan formalni reciprocitet, koji garantuje ravnopravnost u tretmanu, odnosno isključuje diskriminaciju po osnovu državljanstva, već je potreban materijalni reciprocitet, koji garantuje punu međunarodnu ravnotežu u pogledu uživanja pojedinih prava.

Pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje

Pravo na vraćanje imovine ili obeštećenje imaju zakonski naslednici bivšeg vlasnika, a u postupku po zahtevu za vraćanje imovine mora se dokazati pravna veza podnosioca zahteva sa bivšim vlasnikom, izvodom iz matične knjige, rešenjem o nasleđivanju, ili na drugi način kojim se nesumnjivo može utvrditi da je podnosilac zahteva zakonski naslednik bivšeg vlasnika.