Tag Archives for " blaži zakon "

Višestruki povrat i primena blažeg zakona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat i primena blažeg zakona

Kada je okrivljeni, koji je ranije više puta osuđivan, više radnji krivičnog dela preduzeo pre stupanja na snagu zakonske odredbe koja se odnosi na višestruki povrat a samo jednu radnju izvršenja nakon stupanja na snagu odredbe člana 55a KZ za okrivljenog je blaži zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela.