Tag Archives for " diskriminacija na radu i u vezi sa radom "

Diskriminacija na radu i u vezi sa radom

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Diskriminacija na radu i u vezi sa radom

To što je poslodavac oglasio zaposlenog tehnološkim viškom i donio rješenje o prestanku radnog odnosa, uz isplatu otpremnine, ne može se smatrati šikanoznim postupanjem i diskriminacijom, bez obzira što je u sudskom postupku utvrđeno da se radilo o nezakonitim odlukama.