Category Archives for "Medijsko pravo"

Nadležnost za odlučivanje po tužbi za naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja netačne informacije u sredstvima javnog informisanja

MEDIJSKO PRAVO

Nadležnost za odlučivanje po tužbi za naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja netačne informacije u sredstvima javnog informisanja

Kada se radi o tužbi radi naknade nematerijalne štete zbog objavljivanja netačne informacije u sredstvima javnog informisanja gde tuženi nisu lica koja su odgovorna u smislu odredbi Zakona o javnom informisanju i medijima, za suđenje je nadležan osnovni sud.

Spor za naknadu štete prouzrokovane objavljivanjem neistinite ili nepotpune informacije

MEDIJSKO PRAVO

Spor za naknadu štete prouzrokovane objavljivanjem neistinite ili nepotpune informacije

U sporu za naknadu štete prouzrokovane objavljivanjem neistinite ili nepotpune informacije pasivno je legitimisano lice koje je u vreme objavljivanja takve informacije obavljalo dužnost novinara i odgovornog urednika.

Tužba zbog objavljivanja informacije kojom je povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost i druga prava

MEDIJSKO PRAVO

Tužba zbog objavljivanja informacije kojom je povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost i druga prava

U slučaju objavljivanja informacije kojom je povređeno pravo na dostojanstvo ličnosti, pravo na privatnost i druga prava, tužba se može podneti samo protiv odgovornog urednika medija u kome je ta informacija objavljena.

Naknada štete zbog objavljivanja informacija iz privatnog života

MEDIJSKO PRAVO

Naknada štete zbog objavljivanja informacija iz privatnog života

Lice na koje se odnosi informacija čije je objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima zabranjeno, a koje zbog njenog objavljivanja trpi štetu ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete.

Naknada štete u vezi sa objavljivanjem informacija

MEDIJSKO PRAVO

Naknada štete u vezi sa objavljivanjem informacija

U konkretnom slučaju tužena je na svom internet profilu – fejsbuku na dostupan i nezaštićeni način napisala i objavila inkriminisane reči, kojima je povredila čast i ugled tužioca, pa je ovo spor za naknadu štete u vezi sa objavljivanjem informacija, koji rešava Viši sud u Beogradu za teritoriju cele Srbije.

Odgovornost za objavljivanje neistinite ili nepotpune informacije

MEDIJSKO PRAVO

Odgovornost za objavljivanje neistinite ili nepotpune informacije

Objavljivanje nepotpune ili neistinite informacije ne može se opravdati obavezom da se tuđe informacije, ideje i mišljenja prenesu i objave verodostojno i potpuno, niti okolnost da su glavni i odgovorni urednik, pa time i osnivač javnog glasila, proverili istinitost i potpunost informacija, znači da ih to oslobađa odgovornosti ako je neistinita ili nepotpuna informacija ipak objavljena.

Tanjug u raljama poistovećivanja medija i izdavača medija

UDK: 347.72.04:070.431(497.1)

TANJUG U RALJAMA POISTOVEĆIVANJA MEDIJA I IZDAVAČA MEDIJA
Prof. dr Zoran Ivošević, redovni profesor Pravnog fakulteta univerziteta Union u penziji.

Rezime: Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug nije iskoristilo mogućnost privatizacije prenosom akcija na zaposlene bez naknade, u smislu člana 142. st. 11. i 12. Zakona o javnom informisanju, pa je Republika, preko Vlade koja vrši njena osnivačka prava, trebalo da donese ili odluku o ukidanju Tanjuga kao izdavača ili odluku o promeni njegove delatnosti. Vlada nije postupila ni na jedan od ovih načina i tako je napravila neshvatljivu grešku: brkajući različite pojmove, proglasila je prestanak izdavača medija umesto prestanka medija. Usled toga došlo je do ozbiljnih posledica kako po novinsku agenciju Tanjug, tako i po zaposlene u toj agenciji. Tim posledicama bavi se i ovaj tekst.

Ključne reči: Tanjug, mediji, izdavač medija, privatizacija po opštim i posebnim propisima, besplatni prenos akcija zaposlenima,Vlada, pravne posledice prestanka agencije, postupak likvidacije, likvidacioni upravnik, obustava likvidacije.