Tag Archives for " krivično delo trgovina ljudima "

Trgovina ljudima

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Trgovina ljudima

Ne znači a priori da su optuženi kao vlasnici kafane, izvršili eksploataciju rada oštećene kao oblik izvršenja krivičnog dela trgovine ljudima, za vreme kada je oštećena bila radno angažovana u kafani, kada je njen rad vremenski trajao duže od zakonom propisane mere, odnosno ponekad i od ujutru do uveče i da joj ovi optuženi nisu izvršili isplatu svih ugovorenih mesečnih zarada, ukoliko na tako nešto ne ukazuju ostale okolnosti i objektivno ponašanje optuženih.

Produženo krivično delo trgovina ljudima

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo trgovina ljudima

Kada je okrivljeni u dva različita vremenska perioda između kojih je postojao prekid od nekoliko meseci primoravao dva maloletna lica – svog sina i svoju pastorku, u radnjama okrivljenog stiču se svi subjektivni i objektivni elementi dva produžena krivična dela trgovina ljudima.

Trgovina ljudima

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Trgovina ljudima

Za postojanje krivičnog dela trgovina ljudima traži se prethodno utvrđivanje činjenice da je neko lice žrtva trgovine ljudima, koji odnos je uspostavljen na neki od načina propisanih odredbom člana 388. stav 1. KZ, a radi korišćenja tog lica upravo u cilju eksploatacije.