Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti

Kada tužilja u svom stanu, u okviru stambene zgrade nije imala električnu energiju 40 dana zbog požara koji je izbio u zgradi u delu ventilacione cevi, usled propusta tuženika “Elektrodistribucije”, pa nije mogla da obavlja osnovne životne aktivnosti (higijena, spremanje hrane i dr) ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)