Kod kog poslodavca zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, u situaciji kada mu je prestao radni odnos kod ranijeg poslodavca a da je sa novim poslodavcem zaključio ugovor o radu bez stupanja na rad usled bolesti?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Kod kog poslodavca zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, u situaciji kada mu je prestao radni odnos kod ranijeg poslodavca a da je sa novim poslodavcem zaključio ugovor o radu bez stupanja na rad usled bolesti?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)