Tag Archives for " nužni i neophodni troškovi "

Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

Kada je između stranaka zaključeno vansudsko poravnanje i tuženi je ispunio obavezu po osnovu naknade štete plativši i troškove spora, tužilac nema pravo na troškove zastupanja na ročištu na kome je punomoćnik – advokat povukao tužbu.