Tag Archives for " pravo okrivljenog na stručnu pomoć "

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – Pravo okrivljenog na stručnu pomoć

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Pravo okrivljenog na stručnu pomoć

Kada se u postupku pred sudijom za izvršenje krivičnih sankcija protiv okrivljenog vodi disciplinski postupak, okrivljeni ima pravo na stručnu pravnu pomoć, koja se može obezbediti putem advokata ili drugog stručnog lica.