Tag Archives for " pravo okrivljenog na razmatranje i razgledanje dokaza "

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

Kada dokazni predlozi okrivljenog bez obzira na sadržinu ne bi imali uticaj na drugačiju odluku suda u krivičnopravnoj stvari, pravilan je stav prvostepenog suda da se ti predlozi odbiju jer bi samo vodili odugovlačenju postupka i stvaranju bespotrebnih troškova.

Pravo okrivljenog i njegovog branioca da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo okrivljenog i njegovog branioca da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku

Okrivljeni, koji je saslušan po odredbama ZKP o saslušanju okrivljenog, i njegov branilac imaju pravo da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz u postupku.