Tag Archives for " ubistvo "

Teško ubistvo u pokušaju

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo u pokušaju

Kada okrivljeni nakon verbalnog sukoba sa oštećenim ispali tri hica iz vatrenog oružja u pravcu vozila pri čemu je jedan projektil pogodio zadnju haubu vozila oštećenog i na taj način pokušao da ga liši života što je i hteo, pri čemu je okrivljeni bio svestan da se u vozilu nalazi i suvozač, koju je morao videti, svojim radnjama je doveo u opasnost i život oštećene i na taj način čini krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Ubistvo izvršeno u prekoračenju nužne odbrane

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ubistvo izvršeno u prekoračenju nužne odbrane

Kad se ubistvo izvršeno u prekoračenju nužne odbrane usled jake razdraženosti izazvane napadom poginulog podudara sa ubistvom na mah, po principu primene blažeg zakona, delo se kvalifikuje kao ubistvo iz člana 113. KZ, uz primenu odredbe o prekoračenju granica nužne odbrane, jer to predstavlja povoljniju krivičnopravnu situaciju za takvog učinioca zbog mogućnosti oslobođenja od kazne.