Tag Archives for " teško ubistvo u pokušaju "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je vreme smrti nekog lica koje je žrtva krivičnog dela preširoko i paušalno određeno, tada je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer o odlučnoj činjenici nisu dati jasni i argumentovani razlozi s obzirom da je obeležje krivičnog dela ubistva između ostalog i nastupanje smrti kao posledice delatnosti upravljene na lišavanje života drugog lica, zbog čega je neophodno utvrditi vreme smrti.

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Teško ubistvo u pokušaju

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo u pokušaju

Kada okrivljeni nakon verbalnog sukoba sa oštećenim ispali tri hica iz vatrenog oružja u pravcu vozila pri čemu je jedan projektil pogodio zadnju haubu vozila oštećenog i na taj način pokušao da ga liši života što je i hteo, pri čemu je okrivljeni bio svestan da se u vozilu nalazi i suvozač, koju je morao videti, svojim radnjama je doveo u opasnost i život oštećene i na taj način čini krivično delo teško ubistvo u pokušaju.