Tag Archives for " teško ubistvo iz koristoljublja "

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Teško ubistvo iz koristoljublja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo iz koristoljublja

Kada je mal. sada punoletni došao spreman da uzme novac na bilo koji način i bio psihički spreman na početni napad i savlađivanje otpora ako ga bude, te s obzirom da se pokojna oštećena nije branila i da ga je u stan primila kao poznato lice – „unuče“, bio je dovoljan jedan udarac i jedan rez preko vrata, ali je on i pored toga zadao povrede njoj po celom telu jer joj je zadao više snažnih udaraca po glavi, potom je davio, slomio joj kosti vrata i šutirao ili udarao po grudima, da bi u situaciji dok je ležala na zemlji, kolenom kleknuo na nju i polomio joj rebra i uz sve to stiskanjem naneo joj brojne povrede po rukama i nogama, radi se o krivičnom delu teško ubistvo iz koristoljublja jer je delo izvršio radi sticanja materijalne koristi.