Tag Archives for " teško ubistvo "

Teško ubistvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo

Kada su krivičnopravnim radnjama okrivljenog ostvarene dve kvalifikatorne okolnosti vezane za pobude iz kojih je izvršeno krivično delo (dovođenje u opasnost života još nekog lica i koristoljublje) koje, svaka za sebe, daju obeležja krivičnog dela teško ubistvo, faktički se radi o jednom prouzrokovanju i o jednom krivičnom delu po principu alternativiteta, kao vidu prividnog idealnog sticaja.

Teško ubistvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo

Krivično delo teško ubistvo je ostvareno postojanjem objektivnog elementa svireposti kao kvalifikatornog elementa navedenog krivičnog dela, kao i ostvarenjem subjektivnog elementa izraženog kod okrivljenog u vidu potpune neosetljivosti, bezobzirnosti i bezosećajnosti prema žrtvi krivičnog dela.