Tag Archives for " teško ubistvo "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je vreme smrti nekog lica koje je žrtva krivičnog dela preširoko i paušalno određeno, tada je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer o odlučnoj činjenici nisu dati jasni i argumentovani razlozi s obzirom da je obeležje krivičnog dela ubistva između ostalog i nastupanje smrti kao posledice delatnosti upravljene na lišavanje života drugog lica, zbog čega je neophodno utvrditi vreme smrti.

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Teško ubistvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo

Kada su krivičnopravnim radnjama okrivljenog ostvarene dve kvalifikatorne okolnosti vezane za pobude iz kojih je izvršeno krivično delo (dovođenje u opasnost života još nekog lica i koristoljublje) koje, svaka za sebe, daju obeležja krivičnog dela teško ubistvo, faktički se radi o jednom prouzrokovanju i o jednom krivičnom delu po principu alternativiteta, kao vidu prividnog idealnog sticaja.

Teško ubistvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo

Krivično delo teško ubistvo je ostvareno postojanjem objektivnog elementa svireposti kao kvalifikatornog elementa navedenog krivičnog dela, kao i ostvarenjem subjektivnog elementa izraženog kod okrivljenog u vidu potpune neosetljivosti, bezobzirnosti i bezosećajnosti prema žrtvi krivičnog dela.