Tag Archives for " vođenje krivičnog postupka "

Pravnosnažno presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravnosnažno presuđena stvar

Naredba Osnovnog javnog tužioca o odlaganju krivičnog gonjenja, nije osnov za primenu instituta pravnosnažno presuđene stvari, jer se ne radi o pravnosnažnoj sudskoj odluci, shodno članu 4. ZKP.