Tag Archives for " materijalna šteta kao vid rehabilitacionog obeštećenja "

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na materijalnu štetu kao vid rehabilitacionog obeštećenja

USTAVNO PRAVO

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na materijalnu štetu kao vid rehabilitacionog obeštećenja

Naslednik rehabilitovanog lica nema pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koju je rehabilitovano lice pretrpelo za vreme lišenja slobode, odnosno zbog povrede prava i sloboda.