Tag Archives for " materijalna šteta kao vid rehabilitacionog obeštećenja "

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na materijalnu štetu kao vid rehabilitacionog obeštećenja

USTAVNO PRAVO

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na materijalnu štetu kao vid rehabilitacionog obeštećenja

Naslednik rehabilitovanog lica nema pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koju je rehabilitovano lice pretrpelo za vreme lišenja slobode, odnosno zbog povrede prava i sloboda.