Tag Archives for " tužba radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja "

Tužba radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja

USTAVNO PRAVO

Tužba radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja

Tužba radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja mora se podneti u roku od 15 dana od dana prijema rešenja izvršnog suda kojim se tužilac, treće lice u izvršnom postupku, upućuje da pokrene parnični postupak radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja na predmetu izvršenja.