Tag Archives for " tužba radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja "

Pravo koje sprečava izvršenje

PROCESNO PRAVO

Pravo koje sprečava izvršenje

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje, može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim.

Tužba radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja

USTAVNO PRAVO

Tužba radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja

Tužba radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja mora se podneti u roku od 15 dana od dana prijema rešenja izvršnog suda kojim se tužilac, treće lice u izvršnom postupku, upućuje da pokrene parnični postupak radi proglašenja nedopuštenosti izvršenja na predmetu izvršenja.