Tag Archives for " troškovi lečenja "

Troškovi lečenja okrivljenog za vreme dok se nalazi u pritvoru

Troškovi lečenja okrivljenog za vreme dok se nalazi u pritvoru

Činjenica da je neko lice koje se nalazi u pritvoru osiguranik Fonda za zdravstveno osiguranje, ne znači automatski da sve troškove njegovog lečenja plaća taj Fond, već je stvar ocene, odnosno stvar činjeničnog utvrđenja suda u svakom konkretnom slučaju da li se svi troškovi lečenja okrivljenog koji je osiguranik Fonda za zdravstveno osiguranje, a za vreme dok se nalazio u pritvoru, naplaćuju iz tog Fonda ili samo neki od tih troškova i koji, a u vezi sa tim i koliko isti iznose.