Tag Archives for " gonjenje po privatnoj tužbi "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 7. ZKP

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – član 438. stav 1. tačka 7. ZKP

Krivično delo sitna krađa iz člana 210. stav 3. KZ postoji samo ako je oštećena privatna imovina, a tada je ovlašćeni tužilac privatni tužilac, a ne javni tužilac.