Tag Archives for " žig "

Zaštita žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Zaštita žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu

Kada se radi o zaštiti žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu, odnosno usluge, osnovanost postavljenog zahteva zavisi od toga da li je znak do te mere sličan žigu da prosečan potrošač razliku može primetiti ako na to obrati naročitu pažnju.

Prestanak važenja zbog nekorišćenja međunarodno registrovanog žiga

UPRAVNO PRAVO

Prestanak važenja zbog nekorišćenja međunarodno registrovanog žiga

Za pokretanje postupka za prestanak važenja zbog nekorišćenja međunarodno registrovanog žiga, mora se jasno i nedvosmisleno utvrditi postojanje interesa zainteresovanog lica za pokretanje ovog postupka.