Tag Archives for " žig "

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

AUTORSKO PRAVO

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

Na predlog lica, koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda prava na žig.

Zaštita žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Zaštita žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu

Kada se radi o zaštiti žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu, odnosno usluge, osnovanost postavljenog zahteva zavisi od toga da li je znak do te mere sličan žigu da prosečan potrošač razliku može primetiti ako na to obrati naročitu pažnju.