Tag Archives for " zaštita žiga "

Zaštita žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Zaštita žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu

Kada se radi o zaštiti žiga po osnovu sličnosti za istovetnu robu, odnosno usluge, osnovanost postavljenog zahteva zavisi od toga da li je znak do te mere sličan žigu da prosečan potrošač razliku može primetiti ako na to obrati naročitu pažnju.