Tag Archives for " zaštita žigom "

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

AUTORSKO PRAVO

Određivanje privremene mere zbog povrede žiga

Na predlog lica, koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda prava na žig.

Zaštita žigom

UPRAVNO PRAVO

Zaštita žigom

Ne može se žigom zaštititi znak koji isključivo opisuje vrstu označenih proizvoda, njihovu namenu, vreme ili način proizvodnje, kvalitet, cenu, količinu, masu i geografsko poreklo, kao ni znak koji svojim izgledom ili sadržajem može da stvori zabunu u prometu i da dovede u zabludu učesnike u prometu u pogledu geografskog porekla, vrste, kvaliteta ili drugih svojstava robe.