Teško ubistvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško ubistvo

Krivično delo teško ubistvo je ostvareno postojanjem objektivnog elementa svireposti kao kvalifikatornog elementa navedenog krivičnog dela, kao i ostvarenjem subjektivnog elementa izraženog kod okrivljenog u vidu potpune neosetljivosti, bezobzirnosti i bezosećajnosti prema žrtvi krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)