Tag Archives for " pomaganje u izvršenju krivičnog dela "

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

Pomaganje drugom da izvrši krivično delo nužno podrazumeva radnje koje prethode ili su istovremene sa radnjama krivičnog dela u čijem izvršenju se pomaže, eventualno i nakon njih pod uslovom da su unapred ugovorene, odnosno obećane a ne radnje koje su izvršene jedan dan kasnije u odnosu na krivično delo izvršeno od strane drugog optuženog.

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

Pomaganjem u izvršenju krivičnog dela smatra se naročito: davanje saveta ili uputstava kako da se izvrši krivično delo, stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela, stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog dela, kao i unapred obećano prikrivanje krivičnog dela, učinioca, sredstava kojima je krivično delo izvršeno, tragova krivičnog dela ili predmeta pribavljenih krivičnim delom.

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pomaganje u izvršenju krivičnog dela

U prvostepenoj presudi moraju se dati jasni razlozi za svakog od okrivljenih koji je oglašen krivim za pomaganje u izvršenju krivičnog dela, na osnovu kojih činjenica se utvrđuje da su preduzeli radnje koje su doprinele izvršenju krivičnog dela.