Tag Archives for " kućni zatvor "

Povrat i mogućnost izdržavanja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povrat i mogućnost izdržavanja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Kada je okrivljen oglašen krivim zbog krivičnog dela proganjanje, a ispunjeni su uslovi koji se odnose na povrat, nema uslova za izricanje kazne zatvora koju će okrivljeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, već za izricanje kazne zatvora koju će izdržavati u efektivnom trajanju.

Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

Kada osuđeni na kaznu zatvora za koju je određeno da će se izvršiti bez primene elektronskog nadzora u prostorijama u kojima stanuje prekrši tu svoju obavezu bez zakonom propisanog opravdanog razloga, što je utvrđeno proverom putem više telefonskih poziva i izlaskom pripadnika policije na lice mesta koji su utvrdili da osuđeni nije u prostorijama u kojima stanuje, ostatak kazne ima izdržati u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Povreda prava na ograničeno trajanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na ograničeno trajanje pritvora

Odredbe člana 31. Ustava da lišenje slobode u istrazi ne može trajati duže od šest meseci od časa lišenja slobode, imaju se primeniti i na trajanje mere zabrane napuštanja stana, pri čemu se trajanje navedene mere ima ceniti zajedno sa trajanjem mere pritvora kao ukupnog perioda lišenja slobode, tako da dužina ukupnog trajanja lišenja slobode u istrazi ne može biti duža od šest meseci.

Spajanje kazne zatvora i kazne “kućni zatvor“

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Spajanje kazne zatvora i kazne “kućni zatvor“

Dozvoljeno je spajanje kazne zatvora i kazne zatvora koju okrivljeni po odluci suda treba da izdrži na taj način što ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje (tzv. “kućni zatvor“) i izricanje jedinstvene kazne po pravilima za odmeravanje kazne za dela u sticaju, jer su u pitanju istovrsne kazne koje nakon izricanja jedinstvene kazne gube svoju samostalnost.

Promene predviđene u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

UDK: 343.26(497.11)

PROMENE PREDVIĐENE U NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA
Prof. dr Nataša Mrvić Petrović, Institut za uporedno pravo, Beograd.

Rezime: U radu se analizira Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika. Ukazuje se da su najvažnije izmene u sistemu kazni (uvođenje doživotnog zatvora i kućnog zatvora) i u grupi krivičnih dela protiv privrede. Autor ukazuje na razloge izmena, ispituje kriminalno-političku opravdanost novih predloga i analizira razlike u odnosu na sadašnje zakonske odredbe.

Ključne reči: Krivični zakonik, doživotni zatvor, zatvor, kućni zatvor, krivična dela protiv privrede, korupcija.