Tag Archives for " korišćenje godišnjih odmora "

Naknada za ishranu u toku rada i naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada za ishranu u toku rada i naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Visina naknade za ishranu u toku rada i naknade za regres za korišćenje godišnjeg odmora mora biti određena u istom nominalnom iznosu za sve zaposlene, bez obzira na njihovu stručnu spremu, radno mesto i koeficijent za obračun i isplatu plate.

Odluka o vremenu korišćenja godišnjih odmora

USTAVNO PRAVO

Odluka o vremenu korišćenja godišnjih odmora

Odluku o vremenu korišćenja godišnjih odmora i rešenje o korišćenju godišnjih odmora poslodavac donosi nezavisno od zahteva zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora, što znači da zaposleni ne mora da uputi zahtev poslodavcu radi korišćenja godišnjeg odmora.