Tag Archives for " pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada "

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju, a pravo na isplatu troškova prevoza nije uslovljeno podnošenjem zahteva.

Pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada

Pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada nije uslovljeno ni podnošenjem zahteva, niti dokazivanjem da je zaposleni stvarno snosio ove troškove.

Uslovi pod kojima zaposleni u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

USTAVNO PRAVO

Uslovi pod kojima zaposleni u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Jedinica lokalne samouprave ne može da uređuje uslove pod kojima zaposleni u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, pošto se ti uslovi, na osnovu člana 118. stav 1. Zakona o radu, uređuju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.