Postupak ozakonjenja objekata

USTAVNO PRAVO

Postupak ozakonjenja objekata

U postupku ozakonjenja objekata upravni organ je ovlašćen da utvrđuje da li postoje dokazi o odgovarajućem pravu u smislu odredaba Zakona o ozakonjenju, pa i o tome da li je postojalo protivljenje suvlasnika, odnosno sukorisnika parcele na kojoj su izvedeni radovi koji su predmet ozakonjenja, a postupak mora prekinuti samo ako utvrdi da je to potrebno radi rešavanja prethodnog pitanja, u slučaju kada odluči da sam ne razmatra pitanje za čije je rešenje nadležan sud ili drugi organ.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)