Tag Archives for " zaštita izbornog prava "

Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu

UPRAVNO PRAVO

Zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu

Lice koje je u ime podnosioca proglašene izborne liste ovlašćeno da može izjaviti prigovor i žalbu, ne može podneti zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu zbog nepravilnosti tokom sprovođenja glasanja.

Zaštita izbornog prava zbog neodlučivanja izborne komisije po podnetom prigovoru

UPRAVNO PRAVO
Zaštita izbornog prava zbog neodlučivanja izborne komisije po podnetom prigovoru

Žalba Upravnom sudu za zaštitu izbornog prava, izjavljena zbog neodlučivanja Opštinske izborne komisije po podnetom prigovoru, nije dozvoljena.

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku

Kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, odnosno o potvrđivanju mandata novom odborniku, može se izjaviti žalba Upravnom sudu, a u slučaju osnovanosti žalbe sud donosi odluku kojom utvrđuje prestanak mandata odbornika, odnosno potvrđuje mandat novom odborniku.