Tag Archives for " zaštita izbornog prava "

Akti koji se ne mogu osporavati u postupku zaštite izbornog prava

UPRAVNO PRAVO

Akti koji se ne mogu osporavati u postupku zaštite izbornog prava

Šema za sastav biračkih odbora za sprovođenje izbora za Savet mesnih zajednica na teritoriji grada, utvrđena na sednici Gradske izborne komisije, po svojoj sadržini nema karakter pojedinačnog akta, koji bi se u smislu odredaba člana 52. Zakona o lokalnim izborima, mogao osporavati u postupku zaštite izbornog prava.

Žalba Upravnom sudu protiv rešenja izborne komisije

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu protiv rešenja izborne komisije

Pravo na zaštitu izbornog prava, uključujući i pravo na izjavljivanje žalbe Upravnom sudu protiv rešenja izborne komisije, ima svaki birač, kandidat za odbornika i predlagač kandidata, što znači da to pravo nije ustanovljeno u korist lica van kruga lica propisanog odredbom člana 51. Zakona o lokalnim izborima.

Žalba u postupku zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

UPRAVNO PRAVO

Žalba u postupku zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

Kada je u postupku zaštite izbornog prava žalbu Upravnom sudu podnelo više lica, u žalbi se moraju označiti svi podnosioci žalbe, i svi oni moraju žalbu da potpišu, u protivnom sud će odbaciti žalbu kao neurednu.

Zaštita izbornog prava

UPRAVNO PRAVO

Zaštita izbornog prava

Protiv odluka izborne komisije jedinice lokalne samouprave, zaštita izbornog prava zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora, ostvaruje se podnošenjem prigovora, dok se kod Upravnog suda, protiv rešenja izborne komisije, koje je doneto po prigovoru, zaštita ostvaruje podnošenjem žalbe.