Tag Archives for " nezakonita odluka o neizboru sudija i pravo na naknadu nematerijalne štete "

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na suđenje u razumnom roku

Pri odlučivanju o povredi prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud ispituje da li su i u kojoj meri složenost pravnih pitanja i činjeničnog stanja u konkretnom postupku, ponašanje podnosioca ustavne žalbe, postupanje upravnih organa, odnosno sudova koji vode postupak, kao i značaj istaknutog prava za podnosioca ustavne žalbe, uticali na trajanje postupka.

Donošenje nezakonite odluke o neizboru sudija i pravo na naknadu nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Donošenje nezakonite odluke o neizboru sudija i pravo na naknadu nematerijalne štete

Donošenje nezakonite odluke o neizboru sudija samo po sebi nije uzrok, čija je posledica povreda časti i ugleda, odnosno povreda prava ličnosti u vidu povrede prava na pravično suđenje, pa time ni osnov za naknadu nematerijalne štete.