Produženje pritvora prema maloletniku do stupanja u vaspitno-popravni dom

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Produženje pritvora prema maloletniku do stupanja u vaspitno-popravni dom

Okolnosti da zbog odnosa maloletnika prema delu i nekritičkog odnosa prema svom ponašanju, ukazuju da postoji ozbiljna opasnost da bi maloletnik u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi delo, što uz okolnost da je sa oštećenom u rodbinskim odnosima, da žive u istom naselju i u istoj ulici, opravdava produženje pritvora po navedenom osnovu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)