Podmirenje potreba zajedničkog života bračnih drugova i otplata kredita

 

PORODIČNO PRAVO

Podmirenje potreba zajedničkog života bračnih drugova i otplata kredita

Kada je bračni drug tuženika zaključio ugovor o potrošačkom kreditu sa bankom, novac je korišćen za podmirenje potreba porodičnog domaćinstva, pa nakon smrti bračnog druga tuženika, mesečne rate kredita je otplaćivao tužilac kao jemac, tada tužilac ima pravo naplate isplaćenih iznosa kredita od tuženika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)