Troškovi ugovora o finansijskom lizingu

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi ugovora o finansijskom lizingu

Nijednom odredbom Zakona o finansijskom lizingu, kao ni Zakona o obligacionim odnosima nije propisano da je davalac lizinga u obavezi da dokaže strukturu pojedinačnih troškova kod ugovora o lizingu, pa činjenica da je tužilac bio upoznat sa ukupnom visinom troškova, a ne i sa strukturom tih troškova, ne čini odredbu ugovora o finansijskom lizingu, kojom su iskazani troškovi, neodredivom niti nezakonitom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)