Ugovor o potrošačkom kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o potrošačkom kreditu

U slučaju solidarnog jemstva kod ugovora o potrošačkom kreditu davalac kredita je ovlašćen da zahteva ispunjenje duga bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca, bilo od obojice istovremeno, dok obaveza ne bude ispunjena u celini, odnosno da zahteva ispunjenje od jemca i pre nego što je pokušao da se za svoje potraživanje namiri od glavnog dužnika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)