Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Kada je optuženi vozilo parkirao na zemljanoj površini van kolovoza, koja je pod nagibom prema kolovozu, izašao iz vozila a prethodno nije preduzeo potrebne mere kako bi sprečio da se vozilo samo pokrene, nije zaključao vrata na vozilu, niti je aktivirao parkirnu kočnicu a ručicu menjača ostavio u neutralnom položaju usled kojih propusta optuženog je došlo do samopokretanja vozila unazad, a zatim i kontakta vozila sa telom pešaka, koja se propisno kretala, što je rezultiralo time da bude pregažena ovim vozilom, zadobije teške telesne povrede opasne po život, koje su uslovile i smrtni ishod pešaka koja je preminula na licu mesta, tada se u radnjama optuženog stiču obeležja kvalifikovanog oblika krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)