Tag Archives for " zaštiti prava zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja "

Predmet sudske zaštite prava zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja

PARNIČNI POSTUPAK – STVARNA NADLEŽNOST

Predmet sudske zaštite prava zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja

Predmet sudske zaštite prava zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja može biti samo konačna odluka poslodavca, odnosno odluka doneta povodom prigovora zaposlenog, dok odluka prvostepenog organa može biti predmet sudske zaštite samo u slučaju ako je protiv nje podnet prigovor o kome drugostepeni organ nije odlučio.

Tužba protiv odluke o prestanku radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Tužba protiv odluke o prestanku radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Kako se odluka o prestanku radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja donosi u propisanom dvostepenom postupku, tužbom moraju biti obuhvaćene i prvostepena i drugostepena odluka, u protivnom sud će tužbu odbaciti.

Radni odnos na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Radni odnos na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

U ustanovi obrazovanja i vaspitanja radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme.

Predmet tužbenog zahteva u sporu o zaštiti prava zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja

RADNO PRAVO

Predmet tužbenog zahteva u sporu o zaštiti prava zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđena je dvostepenost u postupku odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja, što podrazumeva i odluku o prestanku radnog odnosa, odnosno otkaza ugovora o radu, pa predmet tužbenog zahteva u sudskom sporu u cilju zaštite povređenog prava zaposlenog mora biti konačna odluka poslodavca, odnosno odluka doneta povodom prigovora zaposlenog protiv prvostepenog rešenja.