Tag Archives for " uznemirenje javnosti kao osnov za produženje pritvora "

Odluka o produženju pritvora

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o produženju pritvora

Osporenim rješenjima u okolnostima konkretnog slučaja nije došlo do kršenja prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi odluku o produženju pritvora apelantu zasnovali na postojanju osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iz optužnice i postojanju posebnog pritvorskog razloga i okolnosti iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u vezi s čim su ponudili razloge i obrazloženja koja ne ukazuju da je pritvor prema apelantu određen proizvoljno već je odluka o produženju pritvora utemeljena na relevantnim odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.