Tag Archives for " vaspitna mera upućivanja u vaspitno-popravni dom "

Preinačenje presude u korist okrivljenog u pogledu odluke o krivičnoj sankciji

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Preinačenje presude u korist okrivljenog u pogledu odluke o krivičnoj sankciji

Povodom žalbe tužioca izjavljene na štetu okrivljenog sud može preinačiti presudu u korist okrivljenog u pogledu odluke o krivičnoj sankciji u situaciji kada je prvostepeni sud učinio povredu zakona u vezi sa odlukom o krivičnoj sankciji.