Tag Archives for " maloletnik i odgovornost za štetu "

Odgovornost za štetu koju prouzrokuje maloletnik

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu koju prouzrokuje maloletnik

Za štetu koju drugom prouzrokuje maloletnik dok je pod nadzorom staratelja, škole ili druge ustanove odgovara staratelj, škola, odnosno druga ustanova, osim ako dokažu da su nadzor vršili na način na koji su obavezni ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora.