Naknada materijalne štete i pravo regresa

PRAVO OSIGURANJA

Naknada materijalne štete i pravo regresa

Kada je u saobraćajnoj nezgodi nastupila šteta na vozilu oštećenog lica krivicom tuženika koji nije bio osiguranik tužioca, pa nakon što je tužilac – osiguravajuća organizacija isplatila štetu oštećenom licu, tada je tužbeni zahtev tužioca za isplatu po osnovu regresa prema tuženiku neosnovan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)