Tag Archives for " odgovornost vlasnika i korisnika samostalnih delova zgrade "

Odgovornost vlasnika i korisnika samostalnih delova zgrade za nastalu štetu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost vlasnika i korisnika samostalnih delova zgrade za nastalu štetu

Vlasnici i korisnici samostalnih delova zgrade imaju obavezu da održavaju svoje delove zgrada na način kojim se eliminiše opasnost od nastupanja štete, pa su odgovorni za nastalu štetu.